14.-15. května 2016 se v Nymburce konalo první letošní setkání STM. Náš oddíl zde reprezentovala necelá desítka závodníků společně s dalšími členy oddílů z Jižních Čech, Plzně a Kralovic. A jak se jim vedlo pro vás sepsal Tomáš a Markétka.

1. DEN - Tomáš (Ngueyn Hai Trieu)

   Dne 14 - 15.5. se konaly závody 1.setkání středisko talentované mládeže. Jelo nás celkem 7 z našeho oddíli tedy já, Dan, Jindřiška, Pepa, Kamil, Marťa a Markétka, ale dohromady nás závodilo 19 . Když jsme dorazili, tak jsme se šli vážit. Potom jsme šli na oběd. Po obědě následoval program pod názvem Kaligrafie, který proběhl na hřišti. Museli jsem vytvořit namíchané týmy ze všech středisek. Snažili jsme se co nejrychleji vytvořit kaligrafii z vylosovaných korejských znaků. Nejrychlejší tým dostal náramky. Po pogramu začaly závody v 15:00, kde se všichni sešli do sportovní haly. Nejdříve začaly sestavy týmů, kde jsme se my žáci umístili na druhém místě, junioři byly na tom hůř, ty se bohužel na žádný místo neumístili, ale snaha byla. Holky však neměly tým, protože jich bylo málo. Pak začaly sestavy jednotlivců, kde se umístila Marťa na třetím místě, Kamil získal třetí místo, Dan se umístil na první místo a Jindřiška se taky umístila na první místo. A já jsem skončil na druhém místě. Po sestavách následoval sportovní boj kde se Kamil umístil na druhém místě. Já jsem si taky vybojoval druhé místo. Vyšší váhové a věkové kategorie ve sportovním boji a ostatní kategorie se dokončilo, až v neděli, protože by se to všechno nestihlo.

2. DEN - Markétka Novotná

Ráno od sedmi hodin byla snídaně a závodit se začalo v 8:30. V průběhu závodů přijel velmistr Hwang Ho-Yong. Poté se dokončovaly jednotlivé kategorie a na konci byl nástup s vyhlášením nejúspěšnějšího žáka, žákyně, juniora a juniorky a dozvěděli jsme se celkové pořadí středisek.

Následoval už jen odjezd domů s tradiční zastávkou v mekáči.