MOA SOGI
Postoj s nohama u sebe (paty i špičky u sebe). Tělo vzpřímené, váha těla rovnoměrně rozložena (50-50). Dále se rozlišuje moa junbi sogi A, B a C jako přípravné postoje pro tuly.

NARANI SOGI
Postoj s chodidly rovnoběžně, kdy osy chodidel směřují dopředu. Tělo je vzpřímené, váha rovnoměrně rozložena (50-50). Délka postoje není, šířka postoje je vzdálenost jedné šíře ramen, měřeno od malíkových hran. Nejčastěji je postoj jako přípravný.

GUNNUN SOGI
Jeden z nejčastějších postojů. Délka postoje je jeden a půl šíře ramen (měřeno od špiček, viz obrázek). Šířka postoje jsou jedny ramena, měřeno od os chodidel. Přední noha je pokrčená tak, aby kolmice z kolene k zemi byla na úrovni paty. Zadní noha je propnutá a prsty směřují 25° ven. Váha je rozložena rovnoměrně (50-50). Jestliže je pravá noha vepředu, postoj je pravý.

NIUNJA SOGI
Další velice častý postoj. Délka postoje je opět 1,5 šíře ramen, měřeno od špičky přední nohy po malíkovou hranu zadní nohy. Postoj nemá šířku (max. 2,5 cm). Osy obou chodidel směřují 15° dovnitř. Zadní noha je pokrčená tak, že kolmice se zemí spojuje přední stranu špičky a kolena. Přední noha je pokrčená stejným způsobem jako u gunnun sogi. Rozložení váhy je 30% na přední noze a 70% váhy na zadní noze. Jestliže je pravá noha vepředu, postoj nazýváme levý (hlavní noha je zadní).

GOJUNG SOGI
Postoj velice podobný předchozímu niunja sogi. Tento postoj se liší v délce, kdy je o šířku chodidla delší, jelikož se délka postoje měří od špičky přední nohy po palcovou stranu zadní nohy. Další odlišností je rozložení váhy, které je v tomto případě rovnoměrně 50-50. Hlavní nohou je zde přední noha, tudíž v případě pravé nohy vepředu je postoje také pravý.

ANNUN SOGI
Tento postoj nemá žádnou délku. Šířka postoje je 1,5 šíře ramen, měřeno mezi palcovými hranami. Špičky chodidel směřují dopředu. Váha je rovnoměrně rozložena 50-50. Kolena jsou pokrčená a tlačena ven od osy postoje.

KYOCHA SOGI
Při tomto postoji jsou nohy zkřížené. Většina váhy je na nehybné noze. Druhá noha je opřena pouze přední částí chodidla a slouží jen pro udržení lepší stability. Osy chodidel by měly být rovnoběžné. Obě nohy jsou pokrčené. Pokud je pravá noha v kontaktu celým chodidlem s podlahou a je na této noze většina váhy, pak je postoj pravý.

GUBURYO SOGI
Tento postoj na jedné noze slouží jako příprava pro kop do strany nebo dozadu. Stojíme-li na pravé noze, pak je postoj pravý.

NACHUO SOGI
Velice podobný postoj jako je gunnun sogi. Tento postoj je o délku chodidla delší. Rozložení váhy opět 50-50. Pravá noha vepředu značí pravý postoj.

DWITBAL SOGI
Postoj nemá žádnou šířku. Délka postoje je vzdálenost jedné šíře ramen, měřeno od špičky po malíkovou hranu. Zadní noha je v doteku s podlahou celým chodidlem, které je natočeno 15°dovnitř. Koleno zadní nohy je pokrčené tak, aby kolmice spojovala koleno a špičku nohy. Přední noha se dotýká pouze bříšky prstů podlahy, je pokrčená a prsty jsou natočené 25° dovnitř. Většina váhy je na zadní noze (90%), zbytek na přední (10%). Jestliže je většina váhy na pravé noze, pak je postoj pravý.

SOOJIK SOGI
Tento postoj je dlouhý na jednu šířku ramen, měřeno od špičky přední nohy po palcovou hranu zadní nohy. Obě nohy jsou natažené a směřují 15° dovnitř k ose postoje. Rozložení váhy je 60% na zadní a 40% na přední noze. Jestliže je pravá noha vepředu, pak je postoj levý.