Toi-Gye byl pseudonym učence Yi-Hwanga, který šířil neokonfucionismus. 37 pohybů se vztahuje k jeho rodišti na 37. rovnoběžce. Diagram tulu opět znamená učence.